ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Aktuality

 

Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

 

Vážení rodiče a žáci, níže vás informujeme o podstatných pravidlech provozu naší školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid 19

 

  • Škola zahájí ve školním roce 2021/202 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy dne 1. 9. 2021.

 

  • Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 

  • Žáci budou v souladu s Mimořádným opatřením MZd ČR ze dne 20. 8. 2021 testováni na přítomnost Covid-19 stejně jako v loňském roce antigenními testy (samoodběr z nosu) a to v termínech:

 

středa     1. 9. 2021
pondělí   6. 9. 2021
čtvrtek    9. 9. 2021         Další termíny mohou být určeny MZd ČR nebo KHS

 

  • Testování se neúčastní žák, který Covid-19 prodělal (do 180 dnů), byl očkován (14 dnů po 2. očkování), nebo byl negativně testován jiným subjektem (7 dnů PCR test, 72 hodin antigenní test) a dodal škole platný písemný doklad o této skutečnosti.

 

V letošním školním roce již není odmítnutí testování důvodem k omluvě nepřítomnosti žáka ve škole.

 

Žáci, kteří se testování nepodrobí, se účastní výuky ve své třídě. Budou však mít po dobu pobytu ve škole podle svých mentálních schopností nasazenu předepsanou ochranu dýchacích cest.

 

Škola na základě pokynů MŠMT a MZd ČR vypracovala hygienická pravidla a režim úklidu k prevenci Covid_19, pořídila prostředky a vybavení k ochraně a desinfekci.  Současně trvá úprava provozního režimu k minimalizaci vzájemných kontaktů osob. Průběžně sledujeme aktuální epidemiologickou situaci a nové pokyny MZd ČR.  

Vážení rodiče, žádám Vás:

  • abyste pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí, v případě projevů respirační nákazy s dítětem ihned navštívili lékaře a informovali školu
  • pro pobyt ve společných prostorách vybavili dítě rouškou v neprodyšném obalu
  • pro operativní komunikaci co nejrychleji aktualizovali svoje telefonní číslo
  • abyste po dobu vyučování měli svůj mobilní telefon dostupný
  • případný zákaz telefonovat na pracovišti uvedli do formuláře pro aktualizaci osobních údajů žáka spolu s telefonem do zaměstnání

S případnými dotazy se obracejte na tel: 721230580 v době od 8:00 do 12:30.

Mgr. Zuzana Parmová,

ředitelka školy

 

10 základních zásad

 

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19 ke stažení zde

 

 

Oznámení o vyhlášení dnů ředitelského volna

Vážení rodiče,

oznamuji, že po projednání se zřizovatelem vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z provozních důvodů ředitelské volno v těchto termínech:

3. března 2020, 29. a 30. června 2020.

Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

Doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ

Vážení rodiče,

po projednání s předsedkyní ŠR, v souladu s §167 zákona č.561/2004 sb., o předškolním a základním, středním, vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem školské rady,

 

vyhlašuji doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Šternberk, Olomoucká 76.

 

Návrhy na kandidáty můžete podávat písemně na připravených formulářích do 16. března 2020 v kanceláři školy. Volby se uskuteční v pondělí 6. dubna 2020 v budově školy od 7:30 do 16:00 hodin.

 

      Ve Šternberku 27. 1. 2020      Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

 

Zapojení školy do projektu č. 18_063/001018/-01 Šablony II – ZŠ Olomoucká, Šternberk

 

V letošním školním roce 2018/2019 měli žáci na výběr Pohybový kroužek a Tvořivou dílnu. Pro nedostatečný počet zájemců nebyl naplněn pohybový kroužek, otevřeli jsme pouze Tvořivou dílnu.
 
Naše škola se již druhým rokem účastní projektu Mléko do škol. V rámci tohoto projektu dostávají žáci na svačinku mléko zdarma.
 

 
Škola také podala projektovou žádost Šablony II, ze které budou realizovány především aktivity na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj využití ICT ve výuce. V rámci projektu bude také podpořeno zájmové vzdělávání, zejména činnosti ve školní družině.

 

Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Naše škola je do tohoto projektu zapojena a ve spolupráci se strojírenským a lesnickým učilištěm probíhají v průběhu školního roku různé akce: ukázky strojní a lesní mechanizace, ukázky řezání motorovou pilou, ukázky povrchového opracování dřeva. Žáci si již vyzkoušeli práci s pedigem
i s přírodninami a dozvěděli se mnoho zajímavého z oblasti ekologie lesa o využití hmyzích domečků, krmelců a posedů.

 

Projekt krokus

Projekt krokus organizuje židovské muzeum v Praze a je inspirován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland jako vzpomínka na židovské děti, které zahynuly během holocaustu. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila. V listopadu jsme na školní zahradě zasadily cibulky krokusů. Na jaře budou žluté květy krokusů připomínat Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

 

 

 

Poradna E-Bezpečí

Dostal/a jsi se do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilními telefony? Někdo ti vyhrožuje, vydírá, zastrašuje a používá k tomu internet či mobilní telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?

Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti!

https://poradna.e-bezpeci.cz/

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO AKTIVIT A PROJEKTŮ

▪  Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

 

▪  Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk

CZ.1.07/1.1.00/46.0009

 

▪   Recyklohraní

 

▪   Soutěže ve sběru papíru společnosti van Gansewinkel, a.s..

 

kudykam clear.png

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientaci v legislativě v souvislosti s řešením životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší.

Projektem bude vytvořeno a pilotně ověřeno informační webové prostředí nabízející žákům návod k řešení životních situací, se kterými se žák nejčastěji setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a po skončení středního vzdělávání.

Více na http://www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.asp

WEBOVÉ STRÁNKY K VOLBĚ POVOLÁNÍ:

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.nuv.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz