ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Aktuality

Vážení rodiče,
s ohledem na obnovení prezenční výuky od 18. 11. 2020, ruším původní termín k odevzdávání úkolů distanční výuky.
Žáci nastoupí do školy ve středu 18. 11. 2020, kdy tyto úkoly odevzdají.
Školní družina bude v provozu, stejně jako školní jídelna. Je však nutno strávníkům obědy co nejdříve přihlásit.

Mgr. Zuzana Parmová,
ředitelka školy

 

HARMONOGRAM A HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚKOLŮ K DISTANČNÍ VÝUCE

 

Vážení rodiče,

Vláda ČR vydala dne 30. 10. 2020 usnesení č. 1112 o přijetí krizového opatření, kterým se od 2. 11. do 20. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách zřízených dle §16, odst. 9 školského zákona.

 V tomto období bude výuka probíhat distanční formou. Žákům budou zadány písemné úkoly a odkazy ke sledování výukových videí, pořadů či výukových webových stránek. Řádné zapojení žáka do distanční výuky je ze zákona povinné.

2. 11. 2020 od 9:00 proběhne předání písemných úkolů na 45. a 46. kalendářní týden.

Ředitelské volno plánované na 16. 11. 2020 je zrušeno.

 16. 11. 2020 od 10:00 proběhne odevzdání vypracovaných písemných úkolů za 45. a 46. kalendářní týden a vyzvednutí úkolů na 47. týden. Po předchozí telefonické dohodě lze předání zajistit dříve (od 8.00).

 

Jednotlivé úkoly dostane žák podepsané, označené předmětem a číslem týdne. Je nezbytné, aby je řádně vypracoval a včas odevzdal. 

 

K dodržení podmínek ochrany před přenosem Covid_19 je potřeba rozložit kontakty tak, aby nedošlo ke shlukování osob. V případě potřeby mohou předání zajistit rodiče nebo starší sourozenci. 

Žáci I.tř./ ZŠ speciální budou přicházet pravým vstupem pavilonu A.

Žáci III.tř.  budou přicházet levým vstupem pavilonu A.

Žáci IV.tř. budou přicházet pravým vstupem pavilonu B.

Žáci II.tř.  budou přicházet levým vstupem pavilonu B, vstupy budou označeny.

Všichni příchozí budou dodržovat předepsané rozestupy 2 metry a budou mít nasazenou rouškou, kryjící nos i ústa. Před vstupem do budovy si vydesinfikují ruce připraveným desinfekčním gelem. Po předání úkolů na další období neprodleně opustí areál školy a nebudou se shlukovat.

 

Mgr. Zuzana Parmová,

ředitelka ZŠ Šternberk, Olomoucká 76

 

 

Zajištění výuky od 2.11.2020

Zajištění výuky ke stažení v pdf

Zajištění výuky ke stažení v docx

 

Oznámení o změně termínu ředitelského volna

 

V souladu s §24 odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji z organizačních důvodů pro

pracoviště Olomoucká 76, Šternberk ve dnech 21. až 23. 10. 2020 ředitelské volno

V době ředitelského volna nebudou na pracovišti přítomni pedagogové této součásti.  Zaměstnanci, kteří nebudou čerpat ŘD zpracují v tomto období uložené úkoly.

         
Ve Šternberku 20. 10. 2020

Mgr. Zuzana Parmová,                                                                                                                      ředitelka ZŠ Šternberk, Olomoucká 76

 

Vážení rodiče,

Vláda ČR vydala dne 12. října 2020 Usnesení č. 1022, s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020.

Bod 4 tohoto usnesení sice zakazuje v uvedeném období osobní přítomnost žáků v základní škole, ovšem nevztahuje se na školy a třídy podle § 16 odst. 9,  ani  na školy při zdravotnických zařízeních

 

Obě součásti naší školy jsou proto nadále v provozu a výuka probíhá bez omezení. Nepřítomní žáci musí být včas a řádně omluveni.

Od pondělí 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 vyhlásil ministr školství Covidové prázdniny na které navazuje ve středu 28. 10. 2020 státní svátek. Po něm následují 29. 10. 2020 a 30. 10. 2020 podzimní prázdniny.

Od pondělí 26. 10. 2020 do pátku 30. 10. 2020 budou žáci doma, do školy nastoupí 2. 11. 2020.

 

Ve Šternberku 13. 10. 2020                                                                               

Mgr. Zuzana Parmová,                   

                                                                                                                                  ředitelka školy

 

 

Informace k zahájení nového školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci, níže vás informujeme o podstatných pravidlech provozu naší školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy dne 1. 9. 2020.

Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. (viz. stupně pohotovosti…)

více informací naleznete v příloze: Výtah z manuálu MŠMT – klikni

Škola na základě pokynů MŠMT a MZd vypracovala hygienická pravidla a režim úklidu k prevenci Covid_19, pořídila prostředky a vybavení k ochraně a desinfekci.  Současně byl upraven provozní režim k minimalizaci vzájemných kontaktů všech osob. Průběžně sledujeme aktuální epidemiologickou situaci „SEMAFOR“ MZd.  a aktuální pokyny KHS.

Vážení rodiče, žádám Vás :

  • abyste pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí, v případě projevů respirační nákazy s dítětem ihned navštívili lékaře a informovali školu
  • pro případ aktuální potřeby vybavili dítě rouškou v neprodyšném obalu
  • pro operativní komunikaci co nejrychleji aktualizovali svoje telefonní číslo
  • abyste po dobu vyučování měli svůj mobilní telefon dostupný
  • případný zákaz telefonovat na pracovišti uvedli do formuláře pro aktualizaci osobních údajů žáka spolu s telefonem do práce

S případnými dotazy se obracejte na tel: 721230580 v době od 8:00 do 12:30.

Mgr. Zuzana Parmová,

 

Vyhlášení doplňující volby do ŠR na 30.9.2020

Vážení rodiče,

po projednání s předsedkyní ŠR, v souladu s §167 zákona č.561/2004 sb., o předškolním a základním, středním, vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem školské rady,

vyhlašuji doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Šternberk, Olomoucká 76.

Návrhy na kandidáty můžete podávat písemně na připravených formulářích do 16. září 2020 v kanceláři školy. Volby se uskuteční ve středu 30. září 2020 v budově školy od 7:30 do 16:00 hodin.

Ve Šternberku 31. 8. 2020

 

10 základních zásad

 

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19 ke stažení zde

 

 

Oznámení o vyhlášení dnů ředitelského volna

Vážení rodiče,

oznamuji, že po projednání se zřizovatelem vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z provozních důvodů ředitelské volno v těchto termínech:

3. března 2020, 29. a 30. června 2020.

Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

Doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ

Vážení rodiče,

po projednání s předsedkyní ŠR, v souladu s §167 zákona č.561/2004 sb., o předškolním a základním, středním, vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem školské rady,

 

vyhlašuji doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Šternberk, Olomoucká 76.

 

Návrhy na kandidáty můžete podávat písemně na připravených formulářích do 16. března 2020 v kanceláři školy. Volby se uskuteční v pondělí 6. dubna 2020 v budově školy od 7:30 do 16:00 hodin.

 

      Ve Šternberku 27. 1. 2020      Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

 

Zapojení školy do projektu č. 18_063/001018/-01 Šablony II – ZŠ Olomoucká, Šternberk

 

V letošním školním roce 2018/2019 měli žáci na výběr Pohybový kroužek a Tvořivou dílnu. Pro nedostatečný počet zájemců nebyl naplněn pohybový kroužek, otevřeli jsme pouze Tvořivou dílnu.
 
Naše škola se již druhým rokem účastní projektu Mléko do škol. V rámci tohoto projektu dostávají žáci na svačinku mléko zdarma.
 

 
Škola také podala projektovou žádost Šablony II, ze které budou realizovány především aktivity na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj využití ICT ve výuce. V rámci projektu bude také podpořeno zájmové vzdělávání, zejména činnosti ve školní družině.

 

Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Naše škola je do tohoto projektu zapojena a ve spolupráci se strojírenským a lesnickým učilištěm probíhají v průběhu školního roku různé akce: ukázky strojní a lesní mechanizace, ukázky řezání motorovou pilou, ukázky povrchového opracování dřeva. Žáci si již vyzkoušeli práci s pedigem
i s přírodninami a dozvěděli se mnoho zajímavého z oblasti ekologie lesa o využití hmyzích domečků, krmelců a posedů.

 

Projekt krokus

Projekt krokus organizuje židovské muzeum v Praze a je inspirován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland jako vzpomínka na židovské děti, které zahynuly během holocaustu. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila. V listopadu jsme na školní zahradě zasadily cibulky krokusů. Na jaře budou žluté květy krokusů připomínat Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

 

 

 

Poradna E-Bezpečí

Dostal/a jsi se do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilními telefony? Někdo ti vyhrožuje, vydírá, zastrašuje a používá k tomu internet či mobilní telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?

Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti!

https://poradna.e-bezpeci.cz/

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO AKTIVIT A PROJEKTŮ

▪  Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

 

▪  Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk

CZ.1.07/1.1.00/46.0009

 

▪   Recyklohraní

 

▪   Soutěže ve sběru papíru společnosti van Gansewinkel, a.s..

 

kudykam clear.png

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientaci v legislativě v souvislosti s řešením životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší.

Projektem bude vytvořeno a pilotně ověřeno informační webové prostředí nabízející žákům návod k řešení životních situací, se kterými se žák nejčastěji setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a po skončení středního vzdělávání.

Více na http://www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.asp

WEBOVÉ STRÁNKY K VOLBĚ POVOLÁNÍ:

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.nuv.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz