ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Aktuality

AKCE PAPÍR ZA PAPÍR

V termínu od 8. 6. do 18. 6. 2020 proběhne v naší škole sběr starého papíru.

Papír bude shromažďován ve školní jídelně od vždy od 7:30 do 13:30.

Papír musí být vytříděný, bez kartonů či tvrdých desek knih, bez plastových obalů a podobně a také řádně svázaný do přiměřených balíčků (nejlépe 5 kg). Za tento papír dostane škola toaletní papír a papírové utěrky. Máme tedy možnost udělat něco pro přírodu a současně ušetřit. Nepotřebný starý papír uvítáme jakékoli množství.

 

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY_ 1.6.2020

Vážení rodiče,

Šternberk, 28. 5. 2020                               

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. 5. 2020, účinného od 1. 6. 2020

 • OBNOVUJEME PREZENČNÍ VÝUKU
  tříd součásti Olomoucká 76, které jsou zřízeny dle §16, odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením takto:  
 • Od 1. 6. 2020   obnovujeme výuku žáků 1. – 10. ročníku ZŠ speciální
  obnovujeme výuku žáků 1. – 5. ročníku ZŠ praktické
 • Od 8. 6. 2020   umožňujeme konzultace žáků 6. – 9. ročníku ZŠ praktické

Podmínky školní docházky žáků součásti Olomoucká 76  jsou následující:

 1. Docházka žáka je do 30. 6. 2020 dobrovolná.
 2. Zákonný zástupce před nástupem žáka do školy, nebo před zahájením konzultací, písemně potvrdí, že se u žáka nevyskytují příznaky onemocnění. Dále potvrdí, že byl seznámen s vymezením rizikových faktorů i se zvýšeným epidemiologickým rizikem a po jejich zvážení má zájem o účast svého dítěte v prezenční výuce.
  (formulář „Čestné prohlášení_spec. školy“ ke stažení Zde)
 3. Zákonný zástupce vybaví žáka minimálně dvěma kusy ochranných roušek.
 4. Zákonný zástupce se seznámí s dalšími informacemi školy.(ke stažení Zde)
 • POKRAČUJEME V PREZENČNÍ VÝUCE
  žáků součásti ZŠ při psychiatrické léčebně (obnovena 11. 5. 2020)

Podmínky školní docházky žáka do ZŠ při PL jsou následující:

 1. Docházka žáka je do 30. 6. 2020 dobrovolná.
 2. Zákonný zástupce před nástupem žáka do školy písemně potvrdí, že byl seznámen s vymezením rizik a po jejich zvážení má zájem o účast svého dítěte v prezenční výuce. (formulář „Čestné prohlášení _ZŠ PL“ ke stažení Zde).
 3. Žáci, kteří nebudou přihlášeni k prezenční výuce, budou i nadále pokračovat v distančním vzdělávání.

Mgr. Zuzana Parmová,

ředitelka ZŠ Šternberk, Olomoucká 76

 
  Vážení rodiče,z důvodu vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR dne 12. března 2020,
ruším termín doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Šternberk, Olomoucká 76, vyhlášený na pondělí 6. dubna 2020.
Náhradní termín této volby bude zveřejněn po obnovení provozu školy.Ve Šternberku 23. 3. 2020Mgr. Zuzana Parmová,
ředitelka školy  

Šternberk 10. 3. 2020

Vážení rodiče,

na základě mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

přerušujeme od 11. 3. 2020 do odvolání výuku ve škole, souběžně je pro žáky uzavřena školní družina i výdejna stravy.

Přítomným žákům byly předány materiály k domácí výuce, další informace k učivu budou postupně vloženy na webové stránky školy.

Rodiče žáků mladších 10 let, kteří nemají jinou možnost zajištění péče o tyto děti, mohou požádat ČSSZ prostřednictvím svého zaměstnavatele o ošetřovné na přiloženém formuláři. Jejich nepřítomnost v práci musí být zaměstnavatelem omluvena. Potvrzení o uzavření školy vydá ředitelství školy po předchozí telefonické domluvě.

Další informace budou zveřejňovány na webu školy: www.zspraktickastbk.cz

Případné dotazy směrujte na mail: zvs-sternberk@seznam.cz, nebo mobil: 721230580

Mgr. Zuzana Parmová,
ředitelka ZŠ Šternberk, Olomoucká 76

 

 

10 základních zásad

 

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19 ke stažení zde

 

 

Oznámení o vyhlášení dnů ředitelského volna

Vážení rodiče,

oznamuji, že po projednání se zřizovatelem vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z provozních důvodů ředitelské volno v těchto termínech:

3. března 2020, 29. a 30. června 2020.

Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

Doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ

Vážení rodiče,

po projednání s předsedkyní ŠR, v souladu s §167 zákona č.561/2004 sb., o předškolním a základním, středním, vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem školské rady,

 

vyhlašuji doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Šternberk, Olomoucká 76.

 

Návrhy na kandidáty můžete podávat písemně na připravených formulářích do 16. března 2020 v kanceláři školy. Volby se uskuteční v pondělí 6. dubna 2020 v budově školy od 7:30 do 16:00 hodin.

 

      Ve Šternberku 27. 1. 2020      Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

 

Zapojení školy do projektu č. 18_063/001018/-01 Šablony II – ZŠ Olomoucká, Šternberk

 

V letošním školním roce 2018/2019 měli žáci na výběr Pohybový kroužek a Tvořivou dílnu. Pro nedostatečný počet zájemců nebyl naplněn pohybový kroužek, otevřeli jsme pouze Tvořivou dílnu.
 
Naše škola se již druhým rokem účastní projektu Mléko do škol. V rámci tohoto projektu dostávají žáci na svačinku mléko zdarma.
 

 
Škola také podala projektovou žádost Šablony II, ze které budou realizovány především aktivity na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj využití ICT ve výuce. V rámci projektu bude také podpořeno zájmové vzdělávání, zejména činnosti ve školní družině.

 

Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Naše škola je do tohoto projektu zapojena a ve spolupráci se strojírenským a lesnickým učilištěm probíhají v průběhu školního roku různé akce: ukázky strojní a lesní mechanizace, ukázky řezání motorovou pilou, ukázky povrchového opracování dřeva. Žáci si již vyzkoušeli práci s pedigem
i s přírodninami a dozvěděli se mnoho zajímavého z oblasti ekologie lesa o využití hmyzích domečků, krmelců a posedů.

 

Projekt krokus

Projekt krokus organizuje židovské muzeum v Praze a je inspirován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland jako vzpomínka na židovské děti, které zahynuly během holocaustu. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila. V listopadu jsme na školní zahradě zasadily cibulky krokusů. Na jaře budou žluté květy krokusů připomínat Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

 

 

 

Poradna E-Bezpečí

Dostal/a jsi se do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilními telefony? Někdo ti vyhrožuje, vydírá, zastrašuje a používá k tomu internet či mobilní telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?

Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti!

https://poradna.e-bezpeci.cz/

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO AKTIVIT A PROJEKTŮ

▪  Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

 

▪  Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk

CZ.1.07/1.1.00/46.0009

 

▪   Recyklohraní

 

▪   Soutěže ve sběru papíru společnosti van Gansewinkel, a.s..

 

kudykam clear.png

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientaci v legislativě v souvislosti s řešením životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší.

Projektem bude vytvořeno a pilotně ověřeno informační webové prostředí nabízející žákům návod k řešení životních situací, se kterými se žák nejčastěji setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a po skončení středního vzdělávání.

Více na http://www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.asp

WEBOVÉ STRÁNKY K VOLBĚ POVOLÁNÍ:

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.nuv.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz