ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Aktuality

Rámcový plán práce 2.pol. 2018_2019

Finále projektu „Chráním, chráníš“

V prvním pololetí letošního školního roku naše škola úspěšně realizovala projekt „Chráním, chráníš“ zaměřený na prohloubení znalostí a dovedností žáků v oblasti ekologické a environmentální výchovy.
Projekt byl rozdělen do čtyř bloků, ve kterých učitelé zážitkovou formou přibližovali žákům ochranu vody, ochranu živočichů, ochranu životního prostředí i správnou životosprávu, jako ochranu vlastního zdraví.
Žáci v rámci projektových aktivit navštívili Pevnost poznání v Olomouci, absolvovali terénní cvičení ve Středisku ekologické výchovy Sluňákov, navštívili třídírnu odpadu firmy Remit Šternberk a při projektovém dnu „Jíme zdravě“ ochutnali řadu zdravých potravin.
Závěr projektu patřil dne 4. 12. 2018 Velké ekologické soutěži, kde děti svoje nové poznatky prověřovaly. Žáci ZŠ byli rozděleni do tří kategorií, žáci ZŠ speciální do dvou kategorií. Každý účastník obdržel za účast v soutěži odměnu a vítězové získali zdravou cenu. Tou bylo balení 100% ovocného džusu.
Spokojenost dětí jsme zachytili na fotografiích. Velké poděkování patří všem pracovníkům školy, kteří se podíleli na přípravě i realizaci aktivit, dále pracovníkům navštívených organizací a především zřizovateli školy Olomouckému kraji za poskytnutí dotace.

Mgr. Zuzana Parmová,
ředitelka školy

Opakovaný výskyt vši dětské

 

V letošním školním roce 2018/2019 měli žáci na výběr Pohybový kroužek a Tvořivou dílnu. Pro nedostatečný počet zájemců nebyl naplněn pohybový kroužek, otevřeli jsme pouze Tvořivou dílnu.
 
Naše škola se již druhým rokem účastní projektu Mléko do škol. V rámci tohoto projektu dostávají žáci na svačinku mléko zdarma.
 
Naše škola bude do konce roku 2018 realizovat projekt „Chráním, chráníš“ z Programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji.

 
Škola také podala projektovou žádost Šablony II, ze které budou realizovány především aktivity na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj využití ICT ve výuce. V rámci projektu bude také podpořeno zájmové vzdělávání, zejména činnosti ve školní družině.

 

Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Naše škola je do tohoto projektu zapojena a ve spolupráci se strojírenským a lesnickým učilištěm probíhají v průběhu školního roku různé akce: ukázky strojní a lesní mechanizace, ukázky řezání motorovou pilou, ukázky povrchového opracování dřeva. Žáci si již vyzkoušeli práci s pedigem
i s přírodninami a dozvěděli se mnoho zajímavého z oblasti ekologie lesa o využití hmyzích domečků, krmelců a posedů.

 

Projekt krokus

Projekt krokus organizuje židovské muzeum v Praze a je inspirován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland jako vzpomínka na židovské děti, které zahynuly během holocaustu. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila. V listopadu jsme na školní zahradě zasadily cibulky krokusů. Na jaře budou žluté květy krokusů připomínat Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

 

Poradna E-Bezpečí

Dostal/a jsi se do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilními telefony? Někdo ti vyhrožuje, vydírá, zastrašuje a používá k tomu internet či mobilní telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?

Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti!

https://poradna.e-bezpeci.cz/

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO AKTIVIT A PROJEKTŮ

▪  Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

 

▪  Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk

CZ.1.07/1.1.00/46.0009

 

▪   Recyklohraní

 

▪   Soutěže ve sběru papíru společnosti van Gansewinkel, a.s..

 

kudykam clear.png

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientaci v legislativě v souvislosti s řešením životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší.

Projektem bude vytvořeno a pilotně ověřeno informační webové prostředí nabízející žákům návod k řešení životních situací, se kterými se žák nejčastěji setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a po skončení středního vzdělávání.

Více na http://www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.asp

WEBOVÉ STRÁNKY K VOLBĚ POVOLÁNÍ:

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.nuv.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz