AKCE 2021/2022

  1. Home
  2. /
  3. 2021/2022

Dne 27. 4. 2022 se konal projektový den s názvem Školní zahrada. Cílem projektového dne bylo, ve spolupráci s odborníkem z praxe, vybrat vhodné rostliny pro vyvýšené záhony a následně tyto vyvýšené záhony oset a osázet. Projektový den byl završením dlouhodobých prací na renovaci školního pozemku. S panem Hladišem, manažerem a zahradníkem Florcenter, s r.o., děti společně osázely jednotlivé vyvýšené záhony. V první části projektového dne nám pan Hladiš prezentoval firmu Florcenter s r.o., její zaměření a hlavní činnosti, kterými se zabývá. Velmi poutavým a pro děti zajímavým vyprávěním popsal, co je náplní práce zahradníků, co toto zaměstnání obnáší a jak probíhají přípravy na jarní sezonu. Další část probíhala přímo v terénu, u vyvýšených záhonů. Do záhonů jsme společně dosypaly zahradnický substrát. Následovala výsadba do čtyř vyvýšených záhonů. Každá třída si pod dohledem odborníka osázela a osela vlastní záhon, o který bude v průběhu sezony pečovat, zalévat a závěrem sklidí i případné plody. Jeden záhon byl osázen měsíčními jahodami a doplněn listovým salátem s kedlubnami. Další dva budou zeleninové záhony s ředkvičkami, kedlubnami, salátem, špenátem a dýněmi. Čtvrtý záhon bude čistě bylinkový – o každé bylině nám pan Hladiš sdělil, jaké nároky rostlinka vyžaduje a na co se může využívat. Po osázení záhonů následovala výsadba ovocných keřů po obvodu pozemku. Pan Hladiš nejprve ukázal, jak se má keř správně vysazovat. Ve spolupráci s dětmi vysázel ovocné keře – černý, červený a bílý rybíz a několik keřů angreštu. V závěru dne jsme společně s odborníkem zhodnotili odvedenou práci.