ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Dokumenty školy

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů 5_2018

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

ŠVP ZŠ “SPOLU”

ŠVP ZŠ praktické

ŠVP ZŠ speciální

ŠVP ZŠ při PL

ŠVP ZŠ družina

 

Aktuální znění ŠVP jsou k dispozici v ředitelně školy.

 

Minimální preventivní program (MPP)

Plán metodika primární prevence 2018/2019

Výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Rozpočet školy

Návrh rozpočtu 2018 a střednědobého výhledu 2019, 2020

 

Rozpis zvonění

Rozpis zvonění

 

Dlouhodobá koncepce rozvoje školy

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy 2017

 

Vlastní hodnocení školy 

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017

 

Řád počítačové učebny, školní družiny, školní jídelny

 

Řád počítačové učebny

Řád školní družiny

Řád školní jídelny

 

ICT plán

 

Školní řád

Školní řád

 

Pravidla pro hodnocení

Pravidla hodnocení