ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Dokumenty školy

Šablony II – ZŠ Olomoucká Šternberk

Šablony II – ZŠ Olomoucká Šternberk

 

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů 5_2018

 

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

 

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

ŠVP ZŠ “SPOLU”

ŠVP ZŠ praktické

ŠVP ZŠ speciální

ŠVP ZŠ při PL

ŠVP ZŠ družina

 

Aktuální znění ŠVP jsou k dispozici v ředitelně školy.

 

Minimální preventivní program (MPP)

Plán metodika primární prevence 2018/2019

 

 

Výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Rozpočet školy

Návrh rozpočtu 2018 a střednědobého výhledu 2019, 2020

Schválený rozpočet 2019

 

Rozpis zvonění

Rozpis zvonění

 

Dlouhodobá koncepce rozvoje školy

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy 2017

 

Vlastní hodnocení školy 

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017

 

Řád počítačové učebny, školní družiny, školní jídelny

 

Řád počítačové učebny

Řád školní družiny

Řád školní jídelny

 

ICT plán

 

Plány 2019/2010

Program prevence rizikového chování

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Rámcový plán práce pro školní rok 2019/2020

 

 

Školní řád

Školní řád

 

Pravidla pro hodnocení

Pravidla hodnocení