ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Akce a fotogalerie

Školní rok 2019/2020

 

Dne 20. 12. proběhly ve třídách vánoční besídky.

V úterý 17. 12. 2019 proběhlo na naší škole projektové vyučování Ladovská zima, které bylo zaměřené na čtenářskou gramotnost a české tradice. Žáci se dozvěděli zajímavosti o životě a díle spisovatele a malíře Josefa Lady. Přečetli si ukázky z jeho knih „Bubáci a hastrmani“, „Kocour Mikeš“, „O chytré kmotře lišce“ a viděli krátké ukázky říkanek. Také zhlédli ukázku pohádky „Hrátky s čertem“, pro kterou Josef Lada vytvořil kulisy. Mladší žáci si vymalovali Ladovy obrázky se zimní a vánoční tématikou, starší žáci si vytvořili díla podle Ladových pohlednic. Na závěr projektového vyučování byli žáci bruslit na zimním stadionu.

Žáci III. třídy si připravili pro ostatní spolužáky "Mikulášskou nadílku".

Dne 22. 10. 2019 proběhl ve škole projektový den Dovedeš pomáhat zaměřený na prevenci násilí, šikany a kyberšikany.
Cílem programu bylo seznámit žáky s uvedenými riziky a jejich prevencí. Součástí projektu bylo také posilování pozitivních vztahů formou různých aktivit.
Žáci pod vedením třídních učitelů zhlédli instruktážní videa a prezentace, jednotlivé třídy plnily aktivity, které posilují vztahy ve třídě. Žáci hráli společenské hry, tvořili skupinová výtvarná díla a diskutovali se staršími spolužáky.
Věříme, že se pedagogům podařilo učinit další krok k vytváření respektujícího a spolupracujícího prostředí.

V úterý 22. 10. 2019 proběhlo na naší škole ve spolupráci s MP Šternberk projektové vyučování Společně bezpečně, které bylo zaměřeno na osobní bezpečnost žáků, bezpečnost v silničním provozu a dodržování pravidel chování ve společnosti. Pan Prášil z MP Šternberk žákům přiblížil svou práci a zodpověděl dotazy. Projektový den byl pro žáky i učitele přínosem.

Dne 1. října 2019 proběhla v rámci EVVO akce Tvoříme z přírodnin.

Dne 23.9. se konalo na naší škole cvičení v přírodě, kdy se žáci vypravili na naučnou stezku do lesa, poznávali různé druhy stromů, keřů a jejich listy či plody. Nejvíce se žákům líbily naučné hry.

Dne 17. září se v rámci projektu Šablony II konal Námořnický den. Žáci pod vedením pedagogů přijeli do přístaviště u Vodníka v Olomouci, kde již čekal lektor (odborník z praxe) a kapitán lodi, který žákům ukázal přístaviště a okolí. Žáci se zábavnou formou dozvěděli informace o fauně a flóře v okolí, významu vody, naučili se vázat námořnické uzly, v pracovních listech si vypočítali vzdálenost a rychlost, kterou poplují, naučili se pracovat s mapou a kompasem a také základní námořnickou terminologii. Poté proběhla plavba na lodi Marie Terezie, kterou si zkusili kormidlovat. Plavba byla po proudu řeky Moravy ke Kožušanskému jezu a ven z města do meandrů řeky Moravy, kde hnízdí ledňáčci a jsou k vidění bobři a ryby.

Žáci 5. až 9. ročníku navštívili Legiovlak, ve kterém se dozvěděli zajímavosti ze života českých legionářů. Prohlédli si, jak vypadala polní nemocnice, pošta i obytné vagony a ti odvážnější si mohli vyzkoušet, jak vypadala obrana vlaku.

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018