ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
11 22 33 44 55

Akce a fotogalerie

Školní rok 2017/2018

V úterý 10. 4. 2018 na naší škole proběhl projektový den s názvem Homo Sapiens. Žáci se hravou formou seznámili s vývojovými etapami člověka a uvědomili si, jak člověk zasahuje do přírody, jak přírodu mění, jak se v průběhu vývoje člověka změnila lidská obydlí. A také že by se dnešním dětem asi těžko žilo například v době kamenné. Ve třídách probíhaly různé aktivity například skládání puzzle, výroba plakátu, seřazování obrázků podle časové osy.

Na naší škole proběhl v úterý 27. března projektový den s názvem „Poznáváme rostliny“. Projektového dne se zúčastnily všechny třídy se svými třídními učiteli. V teoretické části se žáci seznámili s různými typy rostlin, jejich členěním a stavbou těla. V praktické části si žáci zasadili do vaty luštěniny a řeřichu, jejich růst budou v následujících dnech pozorovat. Protože příroda letos moc jarně nevypadá, žáci si vyrobili papírové květiny, kterými si vyzdobili své třídy.

Žáci se seznámili s celosvětovou situací v zásobách pitné vody a s vlivem člověka na zdroje vody (vysychání jezer, kyselé deště, znečištění podzemních vod apod.). Za pomoci jednoduchých pokusů a her si žáci ověřili fyzikální a chemické vlastnosti vody.

Fotosoutěž na téma "Kdo si hraje, nezlobí" vyhráli žáci 8. a 9. ročníku.

V úterý 30. ledna 2018 proběhl na naší škole projektový den „Napříč Evropou“, který byl zaměřený na aktuální téma dění v Evropě. Pomocí her a aktivit učitelé přiblížili žákům současnou situaci v Evropě, kulturní, jazykové a náboženské rozdíly i historické dědictví. Také žákům nastínili problémy, kterých jsme součástí, a které se evropští politici snaží řešit.

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 proběhlo na naší škole projektové vyučování s názvem „Milý Ježíšku…“ Bylo zaměřené na tradice i zvyky v období adventu a Vánoc u nás i ve světě. Žáci kreslili a psali dopis Ježíškovi, zdobili perníčky, zpívali koledy a na závěr shlédli v rámci vánočního promítání pohádku „ANDĚL PÁNĚ 2“.

Princezny, čarodějnice, víly, draci, svět dobra a potrestaného zla.
V úterý 28. listopadu se konal projektový den s názvem „Na skok do pohádky“. Žáci prvního stupně se pomocí pohádkových her a rébusů zdokonalili ve čtení pohádek a zpívání pohádkových písniček. Žáci druhého stupně vymysleli a ilustrovali vlastní pohádku, nejzábavnější byla její dramatizace.

Soutěž o nejoriginálnější fotku třídy na téma: „Spolužáci“ vyhrála I. a IV. třída.

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se na naší škole v rámci EVVO uskutečnilo projektové odpoledne s názvem „Mezi stromy“. Přihlásit se mohly děti ze všech tříd. Program byl rozdělen do dvou částí. Nejprve se žáci seznámili s různými druhy stromů, snažili se je poznávat podle listů a kůry. V druhé části si žáci vyrobili sovičky z listí.

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se na naší škole v rámci EVVO uskutečnilo projektové vyučování na téma „Třídíme odpad“. Žáci pod vedením svých třídních učitelů získali nové poznatky o třídění a recyklaci odpadů, především baterií a akumulátorů. Na závěr žáci společně vytvořili plakát, kde názorně zaznamenali své nové poznatky.

Archiv

 

 Videa