ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Školní družina

V naší školní družině proběhlo soutěžní odpoledne Král křížovek. Žáci si vyzkoušeli různé druhy křížovek, osmisměrek, přesmyček a rébusů. Jednodušší úkoly zvládali žáci samostatně, náročnější řešili společně. Po zdárném splnění úkolů byli žáci odměněni diplomem. Soutěž se dětem velmi líbila a už se těší na další akce.

V rámci projektu Šablony II proběhla ve školní družině akce „Jde to i jinak“. Cílem akce bylo seznámit žáky s limity spojenými s různými typy zdravotního postižení, přiblížit prožitky takto postižených osob a posílit vzájemný respekt i toleranci žáků k odlišnosti. Seznámit handicapované s dalšími možnostmi trávení volného času. Byly využity aktivity jako např. ukázka znakového jazyka, prostorová orientace osob se zrakovým postižením, základní manipulace se sportovním vozíkem, ukázky volnočasových aktivit: boccia, goalball a činnosti s padákem.

Ve školní družině ke Dni matek proběhlo v rámci Šablon II „Společné kreativní odpoledne pro žáky a rodiče“. Žáci pod vedením aranžérky vyráběli náušnice a klíčenky ze zalévané křišťálové pryskyřice a papírovou květinu. V průběhu akce žáci nachystali pro maminky i malé občerstvení – pečené šneky ze slaného těsta. U dětí i maminek sklidila tato akce velký úspěch.

Ve školní družině a na hřišti proběhl 30. dubna „Odpolední rej čarodějnic“. Žáci soutěžili v neobvyklých disciplínách – jízda na koštěti, hod pavoukem na cíl, čarodějnická zaklínadla, nejoriginálnější básnička apod.

Pásmo básniček, písniček, říkadel a pranostik s jarní tématikou a výroba papírového motýla. To vše zahrnovala březnová odpolední akce pro žáky i rodiče „Vítání jara“.